Tag Archives: vispārīgā datu aizsardzības regula

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)

No 2018. gada 25. maija visiem komersantiem, iestādēm, un organizācijām būs jāievēro un jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Tālāk tiks izklāstīts kas ir Vispārīgā datu aizsardzības regula un kādas ir dažas no būtiskākajām izmaiņām. Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR – General Data Protection Regulation) mērķis ir aizsargāt visus ES pilsoņus no konfidencialitātes un personīgo datu apstrādes pārkāpumiem aizvien vairāk uz datiem orientētā pasaulē, kura ievērojami atšķiras no 1995. gada direktīvas izveidošanas brīža. Vispārīgā

Read More
Back to Top