IBM Cognos programmatūru pasaulē izmanto vairāk nekā 23’000 kompānijas un tā tiek plaši pielietota visdažādākajās nozarēs, par to liecina vairāki fakti, tā, piemēram, 9 no 10 Eiropas lielākajām bankām, 19 no 20 lielākajiem plaša patēriņa preču ražotājiem un 10 no 10 lielākajiem autoražotājiem izmanto tieši IBM Cognos programmatūru savu ikdienas darbību plānošanai un analīzei. Tā ir vairāk nekā budžeta un prognozēšanas programmatūra, IBM Cognos risinājums ir pilnīgs uzņēmuma plānošanas rīks ikdienas darbībām. Plānošanas procesa un sastādīto plānu izplatīšanas automatizēšana, samazina plānošanai patērēto laiku vidēji par 75%.

Daudzdimensionāla, uz OLAP tehnologijām balstīta arhitektūra, nodrošina ātru darbību, lai varētu analizēt sarežģītus modeļus, apjomīgus datus un sagatavot nepieciešamās atskaites. Modelēšanai nav nepieciešama programmēšanas vai tradicionālo IT prasmes.

IBM Cognos atbalsta visas uzņēmuma plānošanas programmatūras prasības: augstu veiktspēju, datu analīzi reālā laikā un elastīgu modelēšanu, lai uzņēmuma mērogā varētu veikt plānošanu visām vienībām un identificētu statusu katram no plānošanas procesā iesaistītajiem dalībniekiem.

Programmatūras ekrānuzņēmumi

Back to Top