leasing_small„NAVex Latvia“ izstrādātais risinājums līzinga pakalpojumu pārvaldībai NAVEX Leasing ir pilnībā integrēts modulis, kurš nodrošina visas līzinga procesā apstrādājamās informācijas un ar to saistīto dokumentu pārvaldību. Tas nodrošina klientu pieteikumu, piedāvājumu un līzinga līgumu pilnīgu reģistru, to sasaisti ar klientu maksājumiem, debitoru saistībām, virsgrāmatas kontējumiem un nepieciešamajiem nodokļu aprēķiniem.

Modulis nodrošina automātisku līzinga piedāvājumu izsūtīšanu un kampaņu organizēšanu atlasītām klientu grupām. Integrācija finanšu uzskaites sistēmā ir priekšnosacījums pilnīgu, ātru un ticamu pārskatu un datu analīzes formu iegūšanai tieši no Microsoft Dynamics NAV vides.

  • Piedāvājumu sagatavošana, apstrādes process un reģistrs.
  • Maksājumu grafiks, ienākošo maksājumu reģistrācija.
  • Līgumu noteikumu izmaiņas.
  • Informācija par tirgus dalībniekiem un sadarbības partneriem.
  • Esošo un potenciālo klientu informēšana par akcijām un jaunām aizdevuma saņemšanas iespējām.
  • Atgādinājumu un brīdinājumu dokumenti.
  • Iespējamo soda naudu aprēķins un uzkrāšana.
  • Saistīto personu pārskats, kopējo kredītsaistību kontrole.
  • Parādu administrēšana.
Back to Top