Algu aprēķins un personāla pārvaldība

algas-personalsIzstrādātais risinājums papildina Microsoft Dynamics NAV esošo funkcionalitāti. Modulis ir nodrošināts ar attiecīgiem instrumentiem, kas nepieciešami efektīvai darba algas aprēķināšanai un personāla informācijas izveidei un uzturēšanai. Tas pilnībā atbilst LR likumdošanai un ietver sevī pilnīgus un ērtus rīkus personāla pārvaldībai. Sistēma ļauj veikt moduļa pilnveidošanu – papildus izdarīt vajadzīgās izmaiņas, ja tiek mainīti likumdošanā noteikto pozīciju elementi.Tiek nodrošināta dažādu pārskatu un atskaišu par personālu sagatavošana: personas kartītes, atvaļinājumi grafiki, štatu saraksts, pārskati par brīvajām štata vietām uzņēmumā, personāla kustība, plānotās veselības pārbaudes, darbinieku līgumi, kā arī citas uzņēmuma vadībai un personāla daļai nepieciešamās atskaites. Lai uzzinātu vairāk par Algu un personāla risinājumu spiediet šeit. Algu un personāla risinājuma bezmaksas versiju iespējams lejupielādēt un izmēģināt šeit  izvēloties Latvian Localization and HR/Payroll.

PVN NAV 2017 ieguvumi

pvnPVN risinājumā saglabājas visas veidotās atskaites, tādejādi iespējams tās pārskatīt un eksportēt vēlreiz, ja nepieciešams. Atskaites tiek veidotas balstoties uz uzstādījumiem PVN Deklarācijā. Tas ir viegli konfigurējams, lai noteiktas PVN grupas kombinācijas ierakstiem parādītos noteikts PVN Deklarācijas rindas numurs un lai katras PVN atskaites pielikumam tiktu uzrādīts Dokumenta Nr., vai ārējais Dokumenta Nr. Atskaitē iespējams ātri apskatīt dokumentu uz kura pamata izveidojies atskaites ieraksts, nospiežot uz dokumenta numura. Visi sistēmas objekti ir balstīti uz Microsoft Dynamics NAV 2017.

FiDAViSta

fidavista-risinajumi-navexPielāgojums nodrošina integrāciju ar elektronisko banku norēķinu sistēmu: automātisku veikto maksājumu nosūtīšanu uz banku sistēmu un informācijas par ienākošajiem maksājumiem atspoguļošanu Microsoft Dynamics NAV programmatūrā. Papildus ir izstrādāti procesi, kas veic automātisku ienākošo maksājumu attiecināšanu pret sagatavotajiem rēķiniem.

Elektroniskie rēķini

Tiek sagatavoti un nosūtīti uz Klientu norādīto e-pastu, kas būtiski samazina uzņēmuma izmaksas un laiku, kas saistītas ar rēķinu drukāšanu, parakstīšanu, sūtīšanu klientiem pa pastu. Klientu rēķinu automātiskās nosūtīšanas funkcionalitāte nodrošina arī šo rēķinu importēšanu Microsoft Dynamics NAV sistēmā.

EDS

elektroniska-deklaresanas-sistema-risinajumiFunkcionalitāte nodrošina dažādu atskaišu sagatavošanu, atbilstoši “Valsts ieņēmumu dienesta” elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) noteiktajiem standartiem.

Avansu norēķini

avansu-norekiniTikai izveidoti, lai veiktu uzņēmuma darbiniekiem izsniegto un izlietoto avansu uzskaiti un nepieciešamo atskaišu sagatavošanu. Avansa norēķinu izlietojumu var ērti sadalīt pa dimensijām (struktūrvienības, pamatojums, utml.), tādējādi nodrošinot detalizētu izdevumu uzskaiti.

Valūtas kursu imports

Funkcionalitāte nodrošina dažādu atskaišu sagatavošanu, atbilstoši “Valsts ieņēmumu dienesta” elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) noteiktajiem standartiem.

Uzzināt vairāk par Algu un personāla risinājumu iespējams šeitJa vēlaties bez maksas izmēģināt Latvijas lokalizāciju un Algas, personāla risinājumu spiediet šeit un izvēlēties Latvian localization and HR/Payroll.

Back to Top