algas_personaals_risinModulis „Algas un personāla pārvaldība” ir NAVEX izstrādāts pielāgojums sistēmai Microsoft Dynamics NAV. Modulis papildina “Cilvēku Resursu” modulī esošo funkcionalitāti, lai būtu iespējama gan efektīvas darba algu apmaksas sistēmas izveide un uzturēšana, gan personāla nodaļas politikas organizēšana un kontrole. Tas pilnībā atbilst LR likumdošanai un ietver pilnīgas un ērtas personāla pārvaldes funkcijas.
Modulī ir iespējams veidot datu bāzes par darbinieku algu lielumiem, reģistrēt algu izmaiņas un piemaksas, uzkrāt datus par darbinieku atvaļinājumiem, slimības lapām, komandējumiem, neattaisnotiem darba kavējumiem, sastādīt darba laika uzskaites tabeli, sekot līdzi darba laikam nakts stundās un virsstundām, reģistrēt visas izmaiņas par darba algas lielumu, saglabājot vēsturi par iepriekšējiem lielumiem, sekot darbinieka algas izmaiņām.

 

Risinājums nodrošina personāla izmaksu grāmatošanu un analīzi pa izmaksu centriem. Vienam darbiniekam ir iespējams norādīt dažādus algas aprēķina veidus – gan laika darba, gan gabaldarba.

Papildus iespējams darbiniekam piesaistīt gan dažādas pastāvīgās piemaksas, koeficientus, gan arī norādīt ieturējumus (piemēram, alimentus, mobilo telefonu sarunu limitus, u.c. ieturējumus).

Risinājums nodrošina iespēju “Darbinieka kartē” piesaistīt informāciju par darbinieka rīcībā nodotajām uzņēmuma materiālajām vērtībām, par kvalifikāciju – izglītību, valodu prasmēm, papildus izglītību, sertifikātiem un derīguma termiņiem, darbinieka veselības stāvokli, veselības pārbaužu grafikiem.

Algu aprēķins nodrošina:

 • Darba algu aprēķinu (gan laika darba, gan stundu likmes);
 • Bruto/neto algu aprēķins;
 • Nakts stundu un virsstundu apmaksu;
 • Uzkrātā atvaļinājuma dienu skaita aprēķinu;
 • Atvaļinājuma apmaksas aprēķinus;
 • Slimības naudas aprēķinus;
 • Avansu aprēķinus;
 • Nodokļu un citu ieturējumu aprēķinus;
 • Neapliekamā minimuma un citu atvieglojumu piemērošanu algu aprēķinam;
 • Dažādu datu par personālu uzskaiti un saglabāšanu;
 • Algu maksājumu eksportu FiDAViSTA formātā;
 • Integrāciju ar virsgrāmatu;
 • Informācijas saņemšanu no darba laika uzskaites tabelēm;
 • LR likumdošanā noteiktās algu atskaites – ziņas par darba ņēmējiem, paziņojums par fiziskām personām izmaksātajām summām (1. un 2. pielikums), paziņojums par sociālo un ienākuma nodokli. Atskaitēm ir nodrošināta eksporta iespēja uz VID EDS;

Personāla pārvaldībai

Moduļa personāla pārvaldības funkcionalitāte nodrošina elastīgu informācijas ievadīšanu, uzglabāšanu un apstrādi, saskaņā ar uzņēmuma un likumdošanas prasībām.
Darbinieku uzskaitei tiek aizpildītas darbinieku kartes.

Tiek ievadīta vispārīgā informācija par darba ņēmēju, viņa dzīvesvietas adreses (reģistrācijas un faktiskā), pases vai darba atļaujas dati, personas dati, amata informācija (struktūrvienība, amats), darba kvalifikācija, izglītība, kā arī informācija par iepriekšējām darba vietām, radiniekiem, u.c.

Personāla pārvaldība nodrošina:

 • Automatizētu personāla uzskaiti (līgumi un rīkojumi);
 • Amatu kategoriju reģistru;
 • Štatu reģistru;
 • Darba laika uzskaiti;
 • Personāla uzskaites dokumentu sagatavošanu un integrāciju ar Microsoft WORD, kā rezultātā ir iespējams sagatavot un saglabāt visus personāla uzskaitei nepieciešamos lietvedības dokumentus;

Lietotājam pašam ir iespējams uzstādīt un definēt sagatavojamos dokumentus. Ir iespējami trīs dažādi dokumentu veidi:

 • Vienkāršais (par vienu darbinieku viens rīkojums)
 • Multidokuments (vairāki darbinieki vienā rīkojumā).
 • Multi lapu dokuments (vairāki darbinieki vienā dokumentā).
 • Uzņēmuma štatu saraksta uzturēšanu;
 • Pilnīgu datu konfidencialitāti (ļauj izsekot darbiniekiem piešķirtā darba aprīkojuma atrašanās vietai – atslēgas, kredītkartes, automašīnas, telefoni, utt.);
 • Integrāciju ar algu aprēķinu: pieņemšana darbā, atvaļinājuma rīkojumi, atlaišana no darba, algu izmaiņu rīkojumi.
 • Atvaļinājuma dienu aprēķinus;
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošanu (personas kartītes, termiņu kontrole, štatu saraksts, pārskati par brīvajām štata vietām, kavējumi, atvaļinājuma uzkrājumi, personāla kustība, plānotās veselības pārbaudes, darbinieku līgumi, dzimšanas dienas u.c.)

 


Ja vēlaties bez maksas izmēģināt Latvijas lokalizāciju un Algas, personāla risinājumu spiediet šeit un izvēlēties TRY FOR FREE.

Back to Top