Tag Archives: Dynamics 365

Business Central on-premises

As of October 1, 2018, Microsoft has introduced Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises Microsoft Dynamics 365 Business Central is a business management solution. It helps companies to connect their financials, sales, service, and operations. This helps to streamline their business processes and to improve their customer dealings. This in turn helps them to make better decisions.

Read More

Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)

No 2018. gada 25. maija visiem komersantiem, iestādēm, un organizācijām būs jāievēro un jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Tālāk tiks izklāstīts kas ir Vispārīgā datu aizsardzības regula un kādas ir dažas no būtiskākajām izmaiņām. Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR – General Data Protection Regulation) mērķis ir aizsargāt visus ES pilsoņus no konfidencialitātes un personīgo datu apstrādes pārkāpumiem aizvien vairāk uz datiem orientētā pasaulē, kura ievērojami atšķiras no 1995. gada direktīvas izveidošanas brīža. Vispārīgā

Read More
Back to Top