Komunālo pakalpojumu norēķinu risinājums

kompak_smallRisinājums nodrošina katra pakalpojuma piesaisti apkalpojamajam objektam (mājas, ielas, dzīvokļi, u.c.), kā arī iespēju analizēt šo informāciju dažādos griezumos. Risinājums „Komunālo pakalpojumu sniedzējiem” nodrošina elastīgus mehānismus pakalpojumu definēšanai, tarifikācijai un piesaistei klientu līgumiem, sniegto pakalpojumu detalizētas analīzes un debitoru parādu pārvaldības iespējas.

Bez tam pastāv iespēja izmantot dažādas aprēķinu sistēmas dažādiem klientu līgumiem un pakalpojumiem, rēķiniem automātiski pievienot maksājumu par speciāli sniegtajiem pakalpojumiem, avansa maksājumus un tml. informāciju.

Moduļa integrācija ar finanšu uzskaites rīkiem nodrošina māju izmaksu analīzi, mājas tāmju sagatavošanu, kā arī dažādu statistikas atskaišu veidošanu par ieņēmumiem un izdevumiem saistībā ar māju apsaimniekošanu.

  • Informācija par apkalpojamiem objektiem.
  • Detalizēta informācija par klientiem un ar tiem noslēgtajiem īres, nomas un apsaimniekošanas līgumiem.
  • Dažādu tarifu un aprēķina metožu uzturēšana.
  • Periodisko darbību automatizēšana (rēķinu sagatavošana un izdruka, maksājumu imports no bankas un attiecināšana uz rēķiniem, skaitītāju rādījumu ievade).
  • Detalizēta informācija par skaitītājiem, to veidiem, piesaisti objektiem un konkrētiem līgumiem.
  • Līgumu pārvaldība, kas ietver klientu parādu kontroli.
  • Sagatavoto rēķinu nosūtīšana izmantojot e-pastu.
  • Kopējo patērēto resursu automātiska sadale pēc dažādiem algoritmiem uz konkrētiem klientu līgumiem.
Back to Top